כתובת יהואש

לאחרונה התפרסמה ידיעה על כתובת יהואש, ואם היא אמיתית ולא מזויפת,
בהחלט מדובר בסנסציה.

http://www.har-habayt.org/haaretzh13-01-03.html


לאחר חיפושים רבים מצאתי צילום.

צילום כתובת יהואש

http://www.ot-studies.com/images/joashins.jpg


תרגום

התישבתי לתרגם. הנה התוצאה (האחריות עלי בלבד כמובן).

מדובר ב-15 שורות, כדי שיהיה קריא לא שמרתי על השורות.

בנוסף חסרה שורה ראשונה בכתובת. אתם בהחלט מוזמנים לבדוק אותי ולתקן ! תודה !
בסוגריים מרובעים השלמות ותיקונים שלי[]

[
א]חזיהו מ[לך] [י]ה[ו]דה
ואעש את ה[...]ה
כאשר נמלאה נ[דבת] לב א[י]ש
בארץ ובמדבר ובכל ערי יה[ו]דה
לתת כסף הקדש[י]ם לרוב
לקנ[ו]ת אבן מחצב ובר[ו]ש[י]ם ונחשת אד[ו]ם
לעש[ו]ת במלאכה באמ[ו]נה
ואעש את בדק הבית והק[י]ר[ו]ת סב[י]ב
ואת היצ[י]ע והשבכ[י]ם והלול[י]ם והגרעת והדלת[ו]ת
והיה הי[ו]ם הזה לעד[ו]ת כי תצלח המלאכה
יצו ה' (השם המפורש) את עמו בברכה

תרגום באנגלית

מתוך:

http://www.ot-studies.com/Documents/divkgdom.htm

לדעתי הוא דילג בשורה השלישית והרביעית, על קטע חשוב.
son of Ahaziah.  And I made the...in the land and in the desert and in all the cities of Judah to make the silver of the holy things much to acquire hewn stone and cypresses and bronze of Edom to do the work in faithfulness and I worked on the damage to the temple and the walls round about and the side chambers and the lattices and the staircases and the ledges and the doors and this day will be a statute because the work prospered.  May YHWH ordain blessing for his people.  Translation by Peter Williams of Tyndale House, Cambridge
 

תזכורת מהתנ"ך
זה כמובן מזכיר את הכתוב בתנ"ך: (מלכים ב פרק יב).
וכאן ממש רואים איך כותב התנ"ך השתמש בכתובת כמקור ראשוני,
ותירגם את כתובת ללשון מובנת וברורה יותר: שימו לב איך הוא משתמש במילים מן הכתובת:

ב בשנת-שבע ליהוא, מלך יהואש, וארבעים שנה, מלך בירושלים; ושם אימו, צביה מבאר שבע. 

ג ויעש יהואש הישר בעיני יהוה, כל-ימיו, אשר הורהו, יהוידע הכוהן.  

ד רק הבמות, לא-סרו:  עוד העם מזבחים ומקטרים, בבמות.  

ה ויאמר יהואש אל-הכוהנים, כול כסף הקודשים אשר-יובא בית-יהוה כסף עובר--איש, כסף נפשות ערכו:  כל-כסף, אשר יעלה על לב-איש, להביא, בית יהוה.  

ו יקחו להם הכוהנים, איש מאת מכרו; והם, יחזקו את-בדק הבית, לכול אשר-יימצא שם, בדק.  {פ}

ז ויהי, בשנת עשרים ושלוש שנה--למלך יהואש:  לא-חיזקו הכוהנים, את-בדק הבית.  

ח ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכוהן, ולכוהנים, ויאמר אליהם, מדוע אינכם מחזקים את-בדק הבית; ועתה, אל-תקחו-כסף מאת מכריכם, כי-לבדק הבית, תיתנוהו.  

ט וייאותו, הכוהנים, לבלתי קחת-כסף מאת העם, ולבלתי חזק את-בדק הבית. 

י וייקח יהוידע הכוהן, ארון אחד, וייקוב חור, בדלתו; וייתן אותו אצל המזבח מימין, בבוא-איש בית יהוה, ונתנו-שמה הכוהנים שומרי הסף, את-כל-הכסף המובא בית-יהוה. 

יא ויהי, כראותם, כי-רב הכסף, בארון; ויעל סופר המלך, והכוהן הגדול, ויצורו וימנו, את-הכסף הנמצא בית-יהוה. 

יב ונתנו, את-הכסף המתוכן, על-ידי עושי המלאכה, המופקדים בית יהוה; ויוציאוהו לחרשי העץ, ולבונים, העושים, בית יהוה.  

יג ולגודרים, ולחוצבי האבן, ולקנות עצים ואבני מחצב, לחזק את-בדק בית-יהוה; ולכול אשר-ייצא על-הבית, לחוזקה. 

יד אך לא ייעשה בית יהוה, סיפות כסף מזמרות מזרקות חצוצרות, כל-כלי זהב, וכלי-כסף--מן-הכסף, המובא בית-יהוה.  

טו כי-לעושי המלאכה, ייתנוהו; וחיזקו-בו, את-בית יהוה.  

טז ולא יחשבו את-האנשים, אשר ייתנו את-הכסף על-ידם, לתת, לעושי המלאכה:  כי באמונה, הם עושים.  

יז כסף אשם וכסף חטאות, לא יובא בית יהוה:  לכוהנים, יהיו.  {פ}

האם הכתובת מזויפת ?


http://www.bibleinterp.com/presentations/Temple_Relic2_files/frame.htm

http://www.bibleinterp.com/articles/alternative_interpretation.htm

טענה זו מנסה להוכיח פרופ' יובל גורן,
מהמחלקה לארכיאולוגיה באונ' ת"א.

הוא לקח סלע יסוד והעביר עליו סידרת תהליכים על מנת להגיע
למצב של כתובת יהואש.

רק הזמן יגיד אם הוא יאכל את הכובע או לא...

ועוד דעה, די דומה, של ד"ר רושל סילברמן, המנתחת את הסגנון הפליאוגרפי של הכתובת:

http://www.bibleinterp.com/articles/report_temple_tablet.htm

 

יש לזכור כי זו למעשה הכתובת הקדומה ביותר (אם היא אותנטית),

ועל כן קשה ביותר לייחס המשכיות לכתובות קדומות יותר – כי אין.

ניתן לייחס המשכיות רק לכתובות מאוחרות יותר.

כמו כן, קשר חזק עם כתובות שכנות כמואב ועמון הגיוני על פי התקופה – ראשית הממלכות בעבר הירדן.

 

חקירת משטרה

http://images.maariv.co.il/cache/cachearchive/03032003/ART442768.html

על פי החדשות האחרונות אדם מפוקפק בשם עודד גולן הוא העומד מאחורי זיוף הכתובת,

כך על פי חקירת משטרה המתנהלת בנושא.

 

 

חזרה לאתר הבית